MUDr. Ivana Bobčíková

neurologická ordinace
Hradební 1306
686 01 Uherské Hradiště
Mobil: +420  737 488 147

Pro EEG není nutná předchozí příprava. Není nutné omezit stravovacího režim nebo vysadit léky. Před vyšetřením může pacient normálně jíst i pít. Snad jen vzhledem k tomu, že elektrody se připevňují na hlavu, je nutné přijít s hlavou umytou šampónem, dále není vhodné si před EEG lakovat nebo tupírovat vlasy, ani si pořizovat nákladný účes.

Doporučujeme přinést si s sebou ručník. Celková doba trvání vyšetření je asi 40 minut.

Denní doba vyšetření je určena lékařem v závislosti na konkrétním onemocnění.


Co je to EEG (elektroencefalografie)?

EEG je vyšetření registrující aktuální elektrickou aktivitu mozku pomocí povrchových elektrod umístěných na povrchu lebky. Výsledný záznam je označován jako elektroencefalogram. První popis metody pochází z roku 1929. Publikoval jej německý neurolog a psychiatr Johannes Berger. Na pořízených záznamových křivkách popsal základní vlny.

EEG přístroj

Přístroj snímá elektrické potenciály pomocí elektrod připevněných na povrch hlavy. Potenciály vznikají při práci mozku. Elektrické potenciály, snímané elektrodami, mají velmi nízkou amplitidu: u EEG jde o napětí řádově desítek mikrovolt. Takto nízká napětí je nutno nejprve zesílit, aby je bylo možno dále zpracovat. EEG přístroj po zesílení tyto informace dále zpracovává a zapisuje křivku na papír nebo obrazovku. Součastně se zobrazuje i EKG-křivka. Vzniklé EEG-křivky mají charakteristický vzhled. Jinou křivku zobrazí přístroj ve spánku, odlišnou při denní aktivitě.

EEG jako funkční vyšetření je indikováno ve všech situacích, kdy předpokládá jinou než normální činnost mozku. V drtivé většině se EEG vyšetruje při epilepsiích nebo jiných krátkodobých či dlouhodobých poruchách vědomí. EEG napomáhá určit typ epilepsie a kontrolovat správnost léčby. Další oblastí je sledování činnosti mozku v průběhu spánku či v jiných denních aktivitách, spíše vzácněji se užívá u stavů po mozkové příhodě, meningitidách, úrazech a otřesech mozku. Opakovaně prováděné vyšetření umožňuje sledovat vývoj onemocnění.

Aktivita mozku v bdělém stavu a ve spánku má určitou frekvenci vln. Při změnách v mozkové tkáni dochází i k charakteristickým změnám obrazu křivky. Na základě změn v určitých oblastech dané polohou elektrod má proškolený specialista možnost lokalizovat místo onemocnění. Při dlouhodobém sledování může zjistit aktivitu a vývoj onemocnění v jednotlivých oblastech mozku.

EEG signál EEG čepice

Při EEG vyšetření se pacientovi připevní elektrody na hlavu vždy dvě naproti sobě. Připevnění není ani v nejmenším bolestivé, elektrody jsou součástí slušivé čepice s vývodnými dráty. Po zapnutí přístroj snímá elektrickou aktivitu mozku a zaznamenávána ji v podobě křivky. Doba vyšetření závisí na konkrétním onemocnění, obyvykle je výsledkem asi 20 minut EEG záznamu. Při vyšetření pacient leží a případně provádí různé činnosti dle pokynů sestry - obvykle jde o střídavé zavírání i otevírání očí, střídání dechové frekvence nebo si také může zdřímnout.

Výstup vyšetření je viditelný již v jeho průběhu na monitoru. Jeho záznam pak vyhodnotí lékař - napíše popis a závěr. Vy budete s výsledkem EEG vyšetření seznámeni týž den ještě před odchodem z laboratoře.


Nahoru